Nastavenie cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve webových stránok Restu týmito stránkami alebo stránkami našich partnerov zasielané a ukladané do vášho prehliadača.

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. Informácie o Restu

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi prijala spoločnosť Restu s.r.o., IČO: 289 93 063, so sídlom Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, PSČ 15500, zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. C 158483, vedenú na Mestskom súde v Prahe (ďalej len "Restu").

1.2. Tieto pravidlá upravujú zásady spracovania osobných údajov všetkých užívateľov webových stránok www.restu.sk alebo aplikácie Restu (ďalej len "užívatelia"), vrátane užívateľov, ktorých osobné údaje sú spracovávané po vykonaní rezervácie priamo u partnerských reštaurácií na ich webových stránkach, alebo iným spôsobom, pri ktorom oznámia svoje osobné údaje (ďalej len "hostia partnerských reštaurácií"). Úplný zoznam partnerských reštaurácií nájdete tu.

1.3. Restu pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca iba ohľadom osobných údajov užívateľov, ktorí si zriadia vlastný účet alebo zakúpia tovar v obchode Restu. V tomto prípade Restu určuje, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.4. V ostatných prípadoch, keď uživateľ vytvára rezerváciu v partnerských reštauráciách prostredníctvom webových stránok alebo aplikácie Restu, alebo webových stránok reštaurácie používajúcich widget Restu, je Restu spracovateľom osobných údajov. Správcom je v týchto prípadoch priamo reštaurácia, v ktorej je rezervácia vytvorená.

1.4. V ostatných prípadoch, keď uživateľ vytvára rezerváciu v partnerských reštauráciách prostredníctvom webových stránok alebo aplikácie Restu, alebo webových stránok reštaurácie používajúcich widget Restu, je Restu spracovateľom osobných údajov. Správcom je v týchto prípadoch priamo reštaurácia, v ktorej je rezervácia vytvorená.

1.5. Poverencom pre ochranu osobných údajov je v Restu: Pavel Hůza, pavel.huza@restu.cz, +420 232 000 444.

2. Aké údaje spracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté užívateľmi a hosťami partnerských reštaurácií. Restu spracováva primárne osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení účtu alebo pri nákupe v obchode Restu, a ďalej údaje, ktoré poskytnete pre zaistenie rezervácie v našich partnerských reštauráciách. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré dobrovoľne uvediete. Ďalej môže Restu spracovávať osobné údaje o hosťoch partnerských reštaurácií, a to najmä meno, priezvisko a e-mailovú adresu, ak je reštaurácia odovzdá Restu pre vybavenie rezervácie, alebo ak tieto údaje vedie v elektronickej rezervačnej knihe, ktorej dodávateľom je Restu.

2.2. Údaje z Facebooku. Ak pre prihlásenie využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Restu tiež prístup k Vášmu verejnému profilu a e-mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Restu informácie o Vami vykonaných rezerváciách či nákupoch. Ak ste v rámci nastavenia cookies na webových stránkach Restu alebo vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Restu údaje o návšteve webových stránok, Vašich preferenciách a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Údaje získané prostredníctvom zákazníckej linky. Restu za účelom skvalitňovania svojich služieb a riešenie požiadavkov zákazníkov prevádzkuje zákaznícku linku a hovory uskutočnené prostredníctvom tejto zákazníckej linky môže nahrávať. O nahrávaní hovoru budete vždy vopred informovaný. Záznamy sú uchovávané len pre vyriešenie požiadavok v prospech oprávnených záujmov užívateľa. Restu môže spracovávať Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré v rámci hovoru uvediete.

2.5. Pokiaľ v rámci rezervácie sami dobrovoľne uvediete do poznámky akejkoľvek citlivé údaje, napr. ohľadom alergií na jedlo, alebo iných zdravotných obmedzení, potom dochádza zo strany Restu na spracovanie týchto údajov, a to výhradne pre účely vybavenie Vašej rezervácie.

2.6. Restu nie je schopné kontrolovať kompletný obsah vytvorený priamo užívateľmi. Ak v rámci rezervácie, hodnotenia partnerskej reštaurácie alebo iného užívania webových stránok a aplikácie Restu uvediete či zverejníte akékoľvek osobné údaje týkajúce sa tretích osôb, zodpovedáte za to, že tieto tretie osoby na zverejnenie osobných údajov udelili svoj súhlas. Ak akýkoľvek užívateľ zistí, že došlo zverejneniu osobných údajov v rozpore s týmito pravidlami, môže sa obrátiť na Restu prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

2.7. Rezerváciu, nákup alebo registráciu na webových stránkach Restu môžu vykonávať len osoby staršie ako 15 rokov.

3. Pre aké účely údaje spracovávame?

3.1. Pre vybavenie Vašej rezervácie využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa odovzdanie týchto informácií Vami vybranej partnerskej reštaurácii. Ak údaje nebudú poskytnuté, nemôže Restu vybaviť Vašu rezerváciu.

3.2. Pre vybavenie Vašeho nákupu v obchode Restu využívame Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje a ak ich zadáte, tak i fakturačné údaje. Ak chýbajú takéto informácie, nemôže Restu vybaviť Vašu objednávku.

3.3. Pre ponuku našich služieb a propagácie Restu a partnerských reštaurácií formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom, využíva Restu predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie prebieha v tomto prípade iba po udelení Vašeho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas Restu udeľujete v priebehu rezervácie, nákupu v obchode alebo registrácie na webových stránkach Restu, prípadne neskôr v nastavení Vášho členského účtu.

3.4. Pokiaľ ste navštívili niektorú z partnerských reštaurácií môže byť na propagáciu ponuky tejto reštaurácie využívané Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie osobných údajov v tomto prípade neprebieha na základe súhlasu, ale z dôvodu oprávneného záujmu partnerskej reštaurácie. Odber obchodných oznámení partnerskej reštaurácie možno kedykoľvek zrušiť, alebo vzniesť u partnerskej reštaurácie námietku proti takémuto spracovaniu osobných údajov. Ak nie sú osobné údaje využívané zo strany Restu aj na iný účel s Vašim súhlasom alebo z iného zákonného dôvodu, Restu tieto osobné údaje po ich odovzdaní partnerskej reštaurácii ďalej nespracováva. Okamihom odovzdania zodpovedá za spracovanie osobných údajov iba partnerská reštaurácia.

3.5. K propagácií partnerských reštaurácií alebo webových stránok Restu môže byť využitá Vami uverejnená recenzia v spojení s Vašim menom a priezviskom alebo užívateľským menom, prípadne fotografiou. Spracovanie prebieha výhradne na základe Vášho súhlasu, ktorý udelíte uverejnením recenzie.

3.6. V prípade, že máte túto funkciu aktívnu, môžeme Vám zasielať tzv. Push notifikáciu, a to priamo v rozhraní webových stránok alebo aplikácie Restu. Pre tieto účely sú využívané informácie o Vami používanom zariadení. Tieto notifikácie sú zobrazované na základe Vášho súhlasu udeleného po zobrazení príslušného oznámenia v rozhraní webových stránok, alebo nastavením aplikácie Restu. Zmenu nastavenia možno vykonať kedykoľvek vo Vašom prehliadači alebo v nastavení aplikácie.

3.7. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Restu spracováva Restu pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach Restu. Ďalej sú pre tento účel spracovávané preferencie, ktoré samy uvediete vo svojom účte. Spracovanie je možné iba po udelení Vášho súhlasu. Na základe zozbieraných dát získava Restu štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok Restu. Na ich základe je potom možné najmä lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte. Viac informácií o všetkých cookies, ktoré Restu používa, nájdete tu.

3.8. Pre riešenie Vašich požiadaviek prevádzkuje Restu zákaznícku linku. Pre tento účel môže Restu spracovávať údaje o Vašom mene, telefónnom čísle a ďalšie údaje, ktoré sami pri hovore uvediete. Restu môže Vaše hovory na zákaznícku linku nahrávať, a to na účely plnenia požiadaviek na základe Vášho oprávneného záujmu. O nahrávaní budete vždy vopred informovaní. Pokiaľ s nahrávaním nebudete súhlasiť, môžete samozrejme využiť iných kontaktných údajov Restu.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

4.1. Obchodné oznámenie. Užívatelia aj hostia partnerských reštaurácií môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení Restu, resp. partnerskej reštaurácie, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zapätí každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov u Restu na e-mailovej adrese gdpr@restu.cz alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

4.2. Cookies. Restu používa cookies pre zaistenie funkčnosti webových stránok a nastavenie ich správania. Ďalej sú cookies využívané na štatistické sledovanie spôsobu používania webových stránok a na účely marketingu. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie kliknutím na odkaz "Nastavenie cookies" v zapätí webových stránok Restu alebo zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Restu ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazanie cookies nájdete tu.

4.3. Zákaznická linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorov Restu zlikviduje, ak odvoláte svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu možno urobiť prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu uvedeného v týchto pravidlách.

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Restu a ďalej partnerskými reštauráciami, ktoré ste skutočne navštívili alebo ste u nich dopytovali rezerváciu. Všetky osoby v Restu, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Restu.

5.2. Restu ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Restu na účely a spôsobom, ktoré Restu stanovuje. Tieto účely nemôže spracovateľ akokoľvek rozširovať. Ak spracovanie vyžaduje Váš súhlas, výhradne po jeho udelení. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Restu využíva, patria:

 • Google LLC - Nástroje pre online marketing a analýzu webu (USA)
 • Quanti s.r.o. - Sprostredkovateľ e-mailingu (CZ)
 • Mixpanel, INC. - Nástroje pre analýzu mobilných aplikácií (USA)
 • IPEX a.s. - Sprostredkovateľ telefónnej ústredne (CZ)
 • Groove Networks, LLC. - Softvér pre zákaznícku podporu (USA)
 • Stable.cz s.r.o. - Dodávateľ hostingu (CZ)
 • ProfiSMS s.r.o. - Sprostredkovateľ SMS služieb (CZ)
 • Seznam.cz, a.s. - Nástroje pre online marketing (CZ)
 • Facebook, Inc. - Nástroje pre online marketing (USA)
 • Hotjar Limited - Nástroje pre analýzu webových aplikácií (Malta)
 • Optimizely, Inc. - Nástroj pre testovanie webových aplikácií (USA)

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. Restu spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania rezervácie či nákupu v obchode Restu a po celú dobu platnosti Vašej registrácie. Zo zákona Restu následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch. V prípade osobných údajov, ktoré spracováva Restu pre partnerské reštaurácie ako spracovateľ, môžu byť osobné údaje spracovávané najdlhšie do ukončenia spolupráce medzi Restu a partnerskou reštauráciou. V takomto prípade odovzdá Restu všetky osobné údaje partnerskej reštaurácií a uložené kópie zlikviduje. Za ďalšie spracovanie osobných údajov zodpovedá len partnerská reštaurácia.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané užívateľom do doby, kedy dôjde k odvolaniu súhlasu s ich zasielaním, alebo do doby zrušenia účtu v prípade registrovaných užívateľov. V prípade klientov partnerských reštaurácií sú obchodné oznámenia týchto partnerských reštaurácií zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielaná po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo od poslednej návštevy partnerskej reštaurácie. Potom budete vyzvaní zo strany Restu alebo partnerskej reštaurácie na potvrdenie, že naďalej trvá Váš záujem o zasielanie obchodných oznámení.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Restu po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. Po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte v rámci nastavenia cookies na webových stránkach Restu alebo vo svojom prehliadači. Spracovanie môže trvať aj po odvolaní súhlasu, a to najdlhšie do doby expirácie príslušného druhu cookies. Lehoty vzťahujúce sa k jednotlivým druhom nájdete tu.

6.4. Údaje získané pri využití zákazníckej linky využívame iba na čas potrebný na vybavenie vašej požiadavky, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov.

6.5. Údaje získané v rámci hodnotenia partnerskej reštaurácie, ktoré zverejníte na webových stránkach Restu, spracováva Restu počas platnosti Vašej registrácie, prípadne do doby, než požiadate o ukončení spracovania Vašich osobných údajov na účely hodnotenia partnerskej reštaurácie. Po skončení platnosti Vašej registrácie alebo po doručení Vašej žiadosti o ukončenie spracovania zostane Vaše hodnotenie naďalej zverejnené na webových stránkach Restu v anonymnej podobe.

6.6. Dalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Restu iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo zmluvných dohôd, ktorými je Restu viazané.

7. Aké sú vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Restu a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Restu spracováva, o účele a charaktere spracovania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Restu.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Restu, či už v priebehu rezervácie, registrácie alebo nákupu v obchode Restu. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Restu potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Restu správne vybaviť Vašu rezerváciu či nákup a riadne viesť váš členský účet.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Restu spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Restu nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Restu Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Restu k inému subjektu, kedy Restu odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu hostia partnerských reštaurácií namietať proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení partnerských reštaurácií. Toto právo je možné uplatniť priamo u partnerskej reštaurácie, ktorá na tento účel osobné údaje spracúva.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenie máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Restu zo sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Bezpečnosť

8.1. Restu dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Restu kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Veškeré osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Restu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na Restu e-mailom na adresu gdpr@restu.cz, alebo na telefónnom čísle +420 777 042 569.

10. Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.

Restu s.r.o.